[1.0.1.49]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
^ zmiany związane z powstaniem repo mrg;
[1.0.1.48]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
+ nowe ikonki;
^ kompilacja pod vs2013, do działania wymagana najnowsza beta;
# jakieś tam poprawki;
[1.0.0.25]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
+ notyfikacje jeśli otrzymamy zaproszenie do gry;
+ notyfikacje o akceptacji/odrzuceniu/oczekiwaniu zaproszeń do znajomych;
+ notyfikacje o dołaczeniu do teamu (or something like that);
^ ikonki;
[0.1.0.2]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
^ zmniejszony rozmiar ikonek kosztem ich jakości ;p
[0.1.0.1]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
# poprawione niektóre ikonki
[0.1.0.0]
Initial release

Copyright © 2011-2022 Michał Kozioł (mrG) mrg.nuqa.net