[0.3.2.74]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
# crash przy wejściu na stronę opcji;
[0.3.2.72]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
^ zmiany związane z powstaniem repo mrg;
[0.3.2.68]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
# czas w tooltip kontaktu jest poprawny;
# poprawki związane ze zmianą ikon i stanów;
Wsparcie: http://pluginbase.tk/wsparcie
[0.3.2.65]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
+ wsparcie dla plików lokalizacyjnych;
# poprawki związane z wczytywaniem wtyczki;
Wsparcie: http://pluginbase.tk/wsparcie
[0.3.2.55]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
# poprawki z wczytywaniem ustawień;
Wsparcie: http://pluginbase.tk/wsparcie
[0.3.2.54]
+ = Added ! = Removed ^ = Changed # = Fixed
# duże zmiany w kodzie;
# rekompilacja pod vs 2013;
+ od teraz aktywności są rejestrowane 10 sekund pod zalogowaniu do danej sieci;
Wsparcie: http://pluginbase.tk/wsparcie
[0.2.1.20]
# zdarzenia PEP były obsługiwane bez względu na to co ustawiliśmy w opcjach ;p
# usunięty (prawdopodobnie) konflikt z wtwRegexReplacer (potrzebne testy)

Copyright © 2011-2022 Michał Kozioł (mrG) mrg.nuqa.net